Tag-arkiv: Filosofi

Kunskap som definition

Man blir alltid förvånad inför vad som drar till sig folks uppmärksamhet. I mitt fall är det ”Vad är kunskap?” som jag tidigare skrev i form av vetenskapfilosofisk jämförelse, men som knappast kan påstås besvara den fråga de flesta lägger in i frågeställning. Något som det kanske är dags för mig att beröra.

Publicerat i Besserwisser | Också taggat , | Stängt för kommentarer

Etik och moral

I dag hör vi ämnet ofta tas upp som om det vore en självklarhet, trots att knappt ingen för drygt trettio år sedan hade hört talas om begreppet. Moral visste man vad det var, men etiken skulle vänta på sig tills en badbyxbeklädd partiledare från Gränna rest sig ur Vätterns vågor och med dov stämma […]

Publicerat i Essäer | Också taggat , | Stängt för kommentarer

Lästips: Reason and Reality

När jag gjorde efterforskningar rörande ett annat ämne upptäckte jag att oxfordfilosofen John Lucas (”Minds, Machines and Gödel”) sedan mars i år börjat publicera sin senaste bok ”Reason and Reality” som PDF-filer på sin hemsida.

Publicerat i Rekommendationer | Taggat | Stängt för kommentarer

Har djur moral?

Har djur moral? Frågan är främst beroende av definitionen. Är vi ute efter moraliska seder? Det vi vanligtvis betecknar som etik. Eller är det moraliska värderingar?

Publicerat i Essäer | Också taggat , | Stängt för kommentarer

Existentiell psykologi

Följande är mina anteckningar från en övergripande föreläsning i existentiell psykologi.

Publicerat i Besserwisser | Också taggat | Stängt för kommentarer

Vad är kunskap?

Auguste Comte företrädde en positivistisk kunskap- och vetenskapsyn. Allt gick att mäta, testa och bevisa. Den samlade kunskapen blev då absolut och som en trappa där ny kunskap lades till gammal, en trappa där man gick från klarhet till klarhet. Andra var inte så säkra.

Publicerat i Essäer | Taggat | Stängt för kommentarer

Är vi födda med moral?

Trots olika religioner, olika kulturer och till synes olika omständigheter, visar det sig att människor på alla platser i stort sett varit överens om vad som är gott och eftersträvansvärt. Det är främst två saker alla har gemensamt: att döda någon i den egna gruppen och incest. Hur kan det vara så? Är vi födda med moraliska värderingar eller är det inlärt?

Publicerat i Essäer | Också taggat | Stängt för kommentarer

Framtiden

Med post-modernisterna går allt att dekonstruera, ingeting är längre riktigt sant, det vi säger är inte det vi menar, således borde även post-modernismen kunna dekonstrueras. Känslan av självupplösning är nära förestående. Elakt kan man hävda att medan existentialismen poängterade livets meningslöshet poängterar post-modernismen tänkandets. Kan en filosofi där tänkandet är meningslöst ha en framtid?

Publicerat i Essäer | Taggat | Stängt för kommentarer