No Lobbyist As Such

Det hela började med ett misstag. Som nyinträdd EU-medlem röstade Polen den 17 maj 2004 för förslaget om införandet av mjukvarupatent i Europa – utan att själva veta om det.

Under det följande året kom en intensiv kamp att utkämpas mellan storföretag och deras professionella lobbyister på ena sidan och volontärer samt ett antal små- och medelstora företag, som såg den annalkande faran, på den andra. Polen, det enda europeiska land vars egna patentverk var motståndare till mjukvarupatent, kom också senare att spela en avgörande roll för direktivets slutgiltiga öde.

Florian Mueller som drev kampanjen NoSoftwarePatents.com i samarbete med bland andra svenska MySQL AB och den paneuropeiska organisation FFII har nu skrivit en bok om den berg-och-dal-bane-färd som utgjorde kampen mot mjukvarupatent i EU. Bokens titel, ”No Lobbyist As Such”, är en lättsam homage till formuleringen i den europeiska patentkonventionen som sedan länge utgjort kryphålet europeiska patentverket utnyttjat för att godkänna mjukvarupatent, som nu alltså skulle legaliseras genom direktivet för datorimplementerade uppfinningar. Till skillnad från konventionens text är formuleringen ”som sådan” ganska slående när det gäller att beskriva Muellers förhållande till sitt tillfälliga yrke som lobbyist.

Det hela började med att Mueller blev tillfrågad av MySQL att vikariera som representant för dem under en konferans anordnad av FFII. Efter sitt första mötet med Bryssel insåg han att något måste göras snabbt och med stöd från företag. Frågan var så viktig att man inte längre enbart kunde förlita sig på de idealistska volontärernas framgångar, det behövdes pengar till en kampanj. Mueller som framgångsrikt marknadsfört spelet Warcraft i Tyskland avbröt själv ett spelutvecklingsprojekt för att ägna all kraft åt kampanjen.

Boken ger oss en fantastisk inblick i hur beslutsfattandet faktiskt fungerar i den komplicerade byråkratin som utgör unionens institutioner och regelverk. Mueller, som själv hastigt kastades in i politiken, gör ett utmärkt försök till att inte bara förklara direktivets fara utan även den mycket komplicerade beslutsprocess som EU:s ”tre ben”, kommissionen, rådet och parlamentet måste följa.

Men avsaknaden av källhänvisningar är dock en nackdel då det skulle varit både informativt och lärorikt, särskilt när det hänvisas till olika dokument och texter, så att den med intresse kunde dyka djupare in i ämnet. Samtidigt skapar det hos mig en instinktiv misstänksamhet då uppgifter mer framstår som åsikter än verifierbara påståenden.

Visst ska förtroliga samtal öga mot öga just vara sådana och uppgiftslämnare som vill vara anonyma bör skyddas. Däremot är det svårare att motivera nödvändigheten av insinuationer kring uppgifter som uppenbarligen finns öppet tillgängliga. Vilken var till exempel den amerikanska webbplatsen på sidan 290? Groklaw?

Tyvärr skulle jag också önskat mer från typografin i den PDF-version av boken jag läst. I texten används prim och dubbelprim tecken (som normalt indikerar fot/tum eller minut/sekund) istället för riktiga citattecken och apostrofer. Dessutom är marginalerna små, vilket kanske gör det enklare att läsa på skärmen, men som förhoppningsvis i den tryckta versionen är mer generöst tilltagna.

Bortsett från dessa små skavanker är boken på sina håll en riktig sidvändarthriller. Även om man är insatt och väl känner till alla nyckelhändelserna så är det spännande att få dem satta i ett större sammanhang och mot bakgrund av alla de händelser man tidigare inte kunnat känna till.

Mueller beskriver helt klart hur lite patent i dag har med innovation att göra, och mer med att dela upp marknader och ojust konkurrens.

”No Lobbyist As Such” är en bok jag varmt rekommenderar alla intresserade av mjukvarupatent, EU:s inre maskineri eller som inspirerande historia om att det går att påverka.

Boken finns att ladda ner som PDF under Creative Commons licens från webbplatsen No Lobbyist As Such (en domän som numera verkar ägas av Pfizer[!?]).

Florian Mueller, No Lobbyists As Such – The War over Software Patents in the European Union SWM Software-Marketing GmbH, 2006.

Detta inlägg är publicerat i Recensioner och taggat , , , . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.