Skall jag jämföra dig med en sommardag?

Som uppgift i studierna av engelska fick vi uppdrag att översätta William Shakespeares mest berömda sonett Shall I compare thee to a summer’s day?. Mitt försök återfinns efter orginaltexten.

Sonett nr. 18 av William Shakespeare.

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all to short a date:

Sometimes too hot the eye of heaven shines
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair form fair sometimes declines
By chance or nature’s changing course untrimm’d;

But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou owest,
Nor shall death brag thou wander’st in his shade,

When in eternal lines to time thou grow’st;
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Försök till översättning, Anders Dahnielson.

Skall jag jämföra dig med en sommardag?
Du är mig skönare och mer behaglig:
Majs knoppar ruska i råa vindars drag,
Och somma’ns korta frist ä’ allt fö’ beklaglig:

Emellanåt allt för het himmel’ns öga lyser
Och ofta hans gyllende hy förblek’ad;
Och var skönhet från skönhet ibland sig avhyser
Av slump eller natur’s förändring oförnekad;

Men din eviga sommar skall ej blekna,
Helle’ ej förlora det behag du förtjänar,
Helle’ kan döden säga du för honom vekna,

När tidens linjer du gradvis förlänar,
Så länge män kan andas, eller ögon ser,
Så länge lever det, och det ger liv till er.

Detta inlägg är publicerat i Besserwisser och taggat . Bokmärk permalänken. Både kommentarer och trackbackar är avstängda.